Erfaring, kompetanse
og entusiasme

MCS Elektrotavler har drevet profesjonell tavleproduksjon siden 1998. Vi har høy kompetanse og lang erfaring innen tavleproduksjon og installasjon av tavler samt arbeider med service, vedlikehold utvidelser og omgjøring av tavleanlegg. En stor del av vår virksomhet er serieproduksjon av styringstavler. Vi legger vekt på høy servicegrad og hurtig behandling av forespørsler, sikker leveranse til fastsatt tid samt utførelse og dokumentasjon i hht. gjeldende forskrifter og normer.