Hovedfordelinger

Eksempel på effektbrytere tilkoblet skinnesystemet Tabula med jordfeiltrafo og målertrafoer. I dette tavlesystemet kan det benyttes utstyr fra de fleste utstyrsleverandører.

Dette er et eksempel på et Profix-skap, en mindre hovedfordeling.
Romslig og stort kabelfelt i Tabula hovedfordeling.

Eksempel på hovedtavle

Denne er bygget i tavlesystemet Tabula. Et velutviklet og fleksibelt system som vi benytter på de fleste hovedfordelinger og større anlegg. Bildet viser sammensatt stål og noe av skinnesystemet samt modulærutstyr innsatt.

Nok et eksempel på en Hovedtavle av typen Tabula. Denne er plassert på Kapp bo og Helsesenter.