Historikk

MCS Elektrotavler startet opp i 1998, som en underavdeling av installasjonsbedriften M Carlsen & Sønn as. Vi var på den tiden to som bygde tavler, samt en saksbehandler/daglig leder.
Vi holdt da til i et lite lokale ved siden av moderbedriften i Brandbu sentrum.
Kundene var stort sett fra installasjonsmarkedet, samt egne prosjekter.

I 2004 skjedde det store forandringer. Lokalene vi hadde var blitt for små og vi trengte mer plass. Vi flyttet da til ”Nettlast”-bygget på Jaren. Vi startet her med et lokale på ca 220m2, men i dag besitter vi over 600m2 i samme bygg. Eierstrukturen ble da også endret og inn som daglig leder kom Ola Skarpen.

Vi er i dag 18 ansatte med høy kompetanse og lang erfaring

MCS Elektrotavler as er i dag et frittstående selskap med en omsetning på godt over 30 mill.

Markedet våres i dag er noe bredere enn det var i starten. Vi leverer tavler, strømskinner og tjenester selvfølgelig til installasjonsmarkedet, men også mye av våres produksjon går til kunder innen maskin, ventilasjon, vannverk, marine, båt og offshore markedet.

Tavleverkstedet har maskiner for tynnplatebearbeiding, kobberbearbeiding (også mobilt), graveringsmaskin, temperaturlogger, samt ledningsbearbeidingsmaskiner og alt av momentverktøy.

I dag framstår MCS Elektrotavler as som et komplett tavleverksted med den kunnskap, kompetanse og det utstyret som trengs for å møte en krevende hverdag. MCS Elektrotavler ønsker å være en kvalitetsbevist aktør i markedet og velger derfor anerkjente og solide leverandører av utstyr til våres produksjon.

I 2016 ble det etablert ny avdeling på Biri, MCS Elektrotavler Øst. De er per dags dato fem ansatte, og har et omsetningsmål for 2016 på 10 mill. Daglig leder for MCS Elektrotavler Øst er Trond Bergseth, som har vært i bransjen i 27 år.

MCS Elektrotavler er medlem av Norsk Eltavleforening, og har et kvalitetsstyringssystem som er i samsvar med kravene i NS-EN ISO 9001:2008.
MCS Elektrotavler er en godkjent lærebedrift.