Overvåkning

PLS-skap med fiberpacking.

 

Skap for styring av sirkulasjon og overvåkning av settefiskanlegg.
Konstruert og produsert hos MCS.