Ventilasjon

Dette er et eksempel på et styreskap for brannspjeldmotorer. PLS styringen åpner og lukker spjeldene i ventilasjonsanlegget en gang i døgnet.